Kulturno upravljanje i vodstvo

Aktivnosti unutar ovog područja provode se u cilju povećanja kapaciteta u upravljanju i vođenju kulturnih programa. Također se pod ovim segmentom nastavlja suradnja sa Sveučilištem u Rijeci na kolegiju Stručna praksa u kulturi I, II, III i IV te rad na uspostavi programa cjeloživotnog obrazovanja i studija.

Medium 2 produkcija u kulturi
Medium 1 kul. mreze

Kulturno umrežavanje i kulturne mreže - program pretkonferencijskog profesionalnog razvoja

Kulturne mreže snažno promiču trans-kulturnu suradnju. One ostavljaju svoj pečat na međunarodnim odnosima potičući interakcije kroz koje različite kulture izražavaju svoje posebnosti, raznolikost i međusobno poštovanje. One omogućuju da se naši glasovi i stavovi čuju na višim i utjecajnijim razinama nego što bismo to mogli postići sami. Mreže svojim fleksibilnim i horizontalnim strukturama mreže tako otvoriti proces transformacije kulturnih politika i podupirati “umrežene kulture”.

Medium 1 razvoj organizacija

Kontinuirani edukacijski program Razvoj organizacija – Pisanje projekata, prikupljanje sredstava, projektni menadžment i menadžment volontera

Kroz program Učionica RIJEKA 2020 u suradnji s Udrugom za razvoj civilnog društva SMART odrađen je ciklus radionica namijenjenih predstavnicima organizacija civilnog društva, ustanova u kulturi te partnerima programa i predstavnicama lokalnih inicijativa 27 susjedstava. Program se sastojao od radionica i kontinuirane mentorske podrške a obuhvaća teme: a) izvori i tehnike prikupljanja sredstava, b) osnove pisanja prijedloga projekta, c) upravljanje projektnim ciklusom i pisanje prijedloga projekata za EU fondove, d) projektni menadžment, e) menadžment volontera.

Praćenje i vrednovanje u kulturi

Kako bi se tijekom provedbe bilo kojeg plana izbjegao mogući neuspjeh, ključno je znati procijeniti pokazatelje njegovog napretka i/ili neuspjeha te ga, prema potrebi, promijeniti. U svrhu poboljšanja pozitivnih rezultata provedbe plana, ali i smanjivanja potencijalno negativnih učinaka te u slučaju nepredviđenih okolnosti, svaka organizacija mora predvidjeti kako identificirati, pratiti i upravljati mogućim rizicima. Uspješna provedba strategija i aktivnosti, kao i postizanje planiranih rezultata, pored pažljivog i dugoročnog planiranja, zahtijeva definiranje procesa i metoda praćenja i vrednovanja tijekom kojih mjerenje napretka i/ili neuspjeha igra važnu ulogu.

Medium 1 project management 2061635 1920

Projektno upravljanje i uvod u EU fondove

Radionica Projektno upravljanje i uvod u EU fondove sudionicima je predstavila glavne faze (aktivnosti) projekta te ih upoznati s primjenom pristupa logičkog okvira prilikom izrade projektnog prijedloga.

Medium 1 woman black 02 01

Business 2 Culture: Financiranje iz korporativnog i privatog sektora

Osim upoznavanja s pojmovima sponzorstvo i donacija, razlikama među njima, polaznicima su bile prezentirani i primjeri dobre prakse u uspostavljanju partnerstva kulturnog s poslovnim sektorom. Na seminaru smo naučili i kako napisati zahtjev za sponzorstvo te se stekao uvid i u najvažnije tehnike uvjeravanja i pregovaranja, kao i prijedloge za poboljšanje javnog nastupa.

Medium 1 produkcija u kulturi

Kontinuirani obrazovni program Produkcija u kulturi

Produkcija u kulturi je edukativni program koji je pružio šansu, između ostaloga, i nezaposlenim osobama za stjecanje vještina i kompetencija za bolje pozicioniranje na tržištu rada i ulazak u svijet poduzetništva. Program je dodatno financiran iz Europskog socijalnog fonda, a obuhvaćao je praktična učenja iz područja organizacije kulturnih događanja, financijsko-pravnih aspekata u organizaciji događaja, uključivanja osoba s invaliditetom u kulturna događanja, osnova menadžmenta i sl. te praksu u trajanju od 10 dana.