Business 2 Culture: Financiranje iz korporativnog i privatog sektora

Osim upoznavanja s pojmovima sponzorstvo i donacija, razlikama među njima, polaznicima su bile prezentirani i primjeri dobre prakse u uspostavljanju partnerstva kulturnog s poslovnim sektorom. Na seminaru smo naučili i kako napisati zahtjev za sponzorstvo te se stekao uvid i u najvažnije tehnike uvjeravanja i pregovaranja, kao i prijedloge za poboljšanje javnog nastupa.

Medium 2 woman black 02 01

Priprema zahtjeva za sponzorstvo

Trajanje

Predstavljena su dosadašnja iskustva Erste banke u provođenju zahtjeva za sponzorstvom i donacijom i dosadašnjim pri-mjerima dobre prakse. Također, upoznali smo se i s detaljnom procedurom prilikom predaje zahtjeva za sponzorstvo i pratećom procedurom (predaja zahtjeva, detaljan opis projekta/programa, plana rada i očekivani rezultati...).

Primjeri dobre prakse/naučene lekcije

Trajanje

Robert Blaško shared examples of successful and creative cooperation with the business sector as well as with individual donors. Through the case study of the Station and the New Synagogue cultural centers, participants will be introduced to examples of good practice and the challenges they encountered. While Igor Bajok shared all the successes and failures, but also lessons learned from the crowfunding campaign that the Liburnia Film Festival conducted in 2015 with the goal of receiving funds for financial prizes awarded to the winners of the Festival.

Skripta: Business 2 Culture

Trajanje

Donacija vs sponzorstvo

Trajanje

Sponzorstvo ili donacija su jedan od načina financiranja neprofitnog sektora. Kroz preda-vanje će se detaljnije objasniti koje obveze pro-izlaze iz ta dva načina prikupljanja sredstava, a bit će pojašnjene i njihove razlike. Polaznici će se upoznati i s načinima knjiženja takvog pri-kupljanja sredstava te pratećoj dokumentaciji.

Culture and Business sector: Development of Partnerships

Trajanje

The relationship between culture and the business sector is often viewed asymmetrically as culture is perceived as a giver and the business sector as a taker. The lecture will present forms of partner-ship that do not include finances but the construction of a long-term and sustainable relationship. The lecturer will try to change the perceived perception of this relationship and provide insight into the new potential of that collaboration.

Sponzorstvo i donacije u kulturi

Trajanje

Predavanje pomaže da se upoznamo s razlikama, sličnostima i značenjem termina donacija i sponzorstvo, kao i njihovom praktičnom upotrebom i marketinškim učinkom. Kroz primjere iz Slovenije, pobliže ćemo se upoznati s praktičnim alatima koji će pomoći u unaprijeđivanju poslovanja.

Workshop: Stand and deliver

Trajanje

Workshop gives insight into the more successful negotiation techniques and public performances in front of the audience as well as in front of the camera. Advice on non-verbal communication (posture, approach, and body language) will increase participants self-confidence, which will result in increased assurance in their abilities and more successful presentation results.

Radionica: Pregovaranje

Trajanje

Osnovni cilj radionice je unaprijediti komunikacijske vještine polaznika koje su ključne za uspješnost pregovaranja. Također, polaznici će naučiti i ključne koncepte pregovaračkog pro-cesa te strategije, taktike i tehnike uspješnog pregovaranja kojima će svladati barijere u pre-govaračkom procesu i time ostvariti ciljeve.

Inovativni oblici financiranja

Trajanje

Fundraising je vještina kao i svaka druga. S njome se ne rađamo, već je razvijamo, a prilika za vježbanje i prikupljanje sredstava, kao i izvora sredstava, ima više nego što nam se isprva može činiti. Predavanje će objasniti definiciju, koncepte, strategije i planiranje prikupljanja sredstava te će polaznicima biti dane i ostale korisne informacije vezane uz prikupljanje sredstava koji su značajni za postizanje financijske održivosti organizacije.

Workshop: Establishing partnerships with the business sector

Trajanje

Participants will get an insight in the possibility of creating a partnership with the business sector based on the principles of co-operation and equal distribution of power and rewards. Through the workshop, participants will prepare for part-nership with the business sector – using the mandatory “to do” list they will go through the steps for successfully establishing cooperation.