Radionica: Pregovaranje

Large woman black 02 01

Hrvoje Bogdan - Pregovaranje, 1. dio

video 2 sata, 29 minuta, 16 sekundi

Osnovni cilj radionice je unaprijediti komunikacijske vještine polaznika koje su ključne za uspješnost pregovaranja. Također, polaznici će naučiti i ključne koncepte pregovaračkog pro-cesa te strategije, taktike i tehnike uspješnog pregovaranja kojima će svladati barijere u pre-govaračkom procesu i time ostvariti ciljeve.

Small woman black 02 01
Hrvoje Bogdan - Pregovaranje, 1. dio
Small woman black 02 01
Hrvoje Bogdan - Pregovaranje, 2. dio