Učionica / virtualna biblioteka

Učionica je integrirani program učenja oblikovan u svrhu izgradnje i osnaživanja kapaciteta profesionalnih dionika kulturnog sektora te dionika šire lokalne zajednice. Program je podrazumijevao ulaganje u ljude, u osobni i profesionalni razvoj pojedinaca te osnaživanje organizacija u kulturi.

Provedba programa uključivala je teorijska predavanja, radionice, ljetne škole, seminare, konferencije, sastanke, radnu praksu...

Virtualnu biblioteku čini zbirka pisanih i video-materijala nastalih na pojedinim događanjima Učionice.

Izdvojeno

Svi programi

Medium 1 tehni%c4%8dka produkcija

Prostor i tehnologija

Aktivnosti tematskog područja „Prostor i tehnologija“ uključuju programe neformalnog obrazovanja na temu korištenja javnih i bivših industrijskih prostora u svrhu uspostave i provedbe kulturnog programa, te radionica scenske rasvjete i zvuka. Ciljevi provedbe ovih aktivnosti su izgraditi stručne kapacitete za tehničku produkciju u kulturi te za produkciju programa u okviru EPK te pridonijeti održivom upravljanju kulturnim prostorima i programima u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji. Ove obrazovne aktivnosti prvenstveno su namijenjene sljedećim ciljanim skupinama: mladi nezaposleni, kultuni djelatnici, niži tehničari, srednjoškolci i studenti.

Medium 1 02260u1 e1499421206794

Razvoj publike i uključivanje zajednice

Razvoj publike jedna je od gorućih kulturnih tema današnjice - Tko je naša publika trenutno i tko može postati naša publika? Kako evaluirati publiku? Kako uključiti javnost u kulturne aktivnosti? Kako su to učinili drugi EPK gradovi? Razumijevanje profila i potreba budućih korisnika kulturnih i društvenih sadržaja predstavlja jedan od ključeva za uspješno ostvarenje programskih aktivnosti Europske prijestolnice kulture. Dosadašnja iskustva gradova europskih prijestolnica kulture pokazuju kako aktivno sudjelovanje publike, s posebnim naglaskom na promjenu pristupa i uključivanje lokalnog stanovništva, predstavlja značajan izazov za organizatore, posebice ako se uzme u obzir da univerzalni ''ključ uspjeha'' ne postoji. Strategiju uspješnog, dugoročnog razvoja i uključivanja publike nužno je stoga temeljiti na razumijevanju te razlikovanju različitih profila potencijalne publike.

Medium 1 produkcija u kulturi

Kulturno upravljanje i vodstvo

Aktivnosti unutar ovog područja provode se u cilju povećanja kapaciteta u upravljanju i vođenju kulturnih programa. Također se pod ovim segmentom nastavlja suradnja sa Sveučilištem u Rijeci na kolegiju Stručna praksa u kulturi I, II, III i IV te rad na uspostavi programa cjeloživotnog obrazovanja i studija.

Medium 1 prvetvantenepoglednagrad

Marketing i komunikacije

U marketinškoj komunikaciji glavna je vodilja sintagma „Kultura umjesto stereotipa“. U svojoj biti, marketing Rijeke ne može se temeljiti na prednostima koje u našem prostoru imaju drugi gradovi. Stoga, umjesto epiteta ljepote, veličine ili bogatstva, Rijeku komuniciramo kroz preispitivanje njezina identiteta i simbola. Turistički, gospodarski, zdravstveni, sportski i kulturni marketing EPK vode se načelom nuđenja kvalitetnih kulturnih sadržaja kakvi nisu uobičajeni u tradicionalnom izboru kanala i alata za marketinško komuniciranje. Ovakvim naoko neortodoksnim pristupom trudimo se osvojiti vidljivost i prepoznatljivost koji su preduvjet za sve planirane efekte pozicioniranja grada.

U Učionici su održana 32 edukativna programa, od toga: 15 radionica, 7 seminara, 1 međunarodna konferencija, 3 međunarodna projekta, 6 kontinuiranih edukacijskih programa s 32 radionice i 312 mentorskih sati.

U edukativnim programima sudjelovala su 122 nacionalna i međunarodna predavača, te 1455 polaznika (građana Rijeke, Primorsko-goranske županije i Hrvatske).

Zahvaljujući programu Učionice uspostavljena su partnerstva s međunarodnim organizacijama poput mreže IETM – International network of contemporary performing arts, Tandem Cultural Capitals, Trans Europe Halles, Cultural Diplomacy Platform i dr.

Kao nasljeđe programa Učionice u pripremi je pokretanje programa cjeloživotnog obrazovanja International Development of Cultural Projects – Sveučilište u Rijeci u partnerstvu sa Scienes Po Bordeaux.