Prostor i tehnologija

Aktivnosti tematskog područja „Prostor i tehnologija“ uključuju programe neformalnog obrazovanja na temu korištenja javnih i bivših industrijskih prostora u svrhu uspostave i provedbe kulturnog programa, te radionica scenske rasvjete i zvuka. Ciljevi provedbe ovih aktivnosti su izgraditi stručne kapacitete za tehničku produkciju u kulturi te za produkciju programa u okviru EPK te pridonijeti održivom upravljanju kulturnim prostorima i programima u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji. Ove obrazovne aktivnosti prvenstveno su namijenjene sljedećim ciljanim skupinama: mladi nezaposleni, kultuni djelatnici, niži tehničari, srednjoškolci i studenti.

Medium 2 tehni%c4%8dka produkcija
Medium 1 tehni%c4%8dka produkcija

Tehnička produkcija kulturnih i umjetničkih događanja

Svrha obrazovnog programa je rad na izgradnji kapaciteta organizacija i pojedinaca kroz stjecanje znanja i vještina koje će sudionici moći primijeniti u širokom rasponu poslova tehničke produkcije kulturnih i umjetničkih događanja (predstava, izložbi, performansa, instalacija, radionica, koncerata i dr.). Polaznici obrazovnog programa usvojit će znanja i vještine u području tehničke produkcije događanja koja uključuju sljedeće teme: tehnički rider, sigurnost, postavljanje izložbi i scenografija, kreativni doprinos i uradi-sam pristup, energetska distribucija, osnove rigginga i postavljanje truss konstrukcija, osnove scenske rasvjete, spajanje jednostavnih sustava ozvučenja te osnove video sustava, čime će obrazovni program obuhvatiti sve izazove koje rad u području tehničke produkcije donosi.