Tehnička produkcija kulturnih i umjetničkih događanja

Svrha obrazovnog programa je rad na izgradnji kapaciteta organizacija i pojedinaca kroz stjecanje znanja i vještina koje će sudionici moći primijeniti u širokom rasponu poslova tehničke produkcije kulturnih i umjetničkih događanja (predstava, izložbi, performansa, instalacija, radionica, koncerata i dr.). Polaznici obrazovnog programa usvojit će znanja i vještine u području tehničke produkcije događanja koja uključuju sljedeće teme: tehnički rider, sigurnost, postavljanje izložbi i scenografija, kreativni doprinos i uradi-sam pristup, energetska distribucija, osnove rigginga i postavljanje truss konstrukcija, osnove scenske rasvjete, spajanje jednostavnih sustava ozvučenja te osnove video sustava, čime će obrazovni program obuhvatiti sve izazove koje rad u području tehničke produkcije donosi.

Medium 2 tehni%c4%8dka produkcija

Modul 2: Postavljanje izložbi i scenografija

Trajanje 2 sata, 50 minuta, 36 sekundi

Modul 01: Uvod u tehničku produkciju događanja i sigurnosni aspekti

Trajanje 6 sati, 30 minuta, 37 sekundi