Donacija vs sponzorstvo

Large woman black 02 01

Ivana Ožegović - Donacija vs sponzorstvo

video 1 sat, 28 minuta, 38 sekundi
teme

Kulturno upravljanje i vodstvo

Sponzorstvo ili donacija su jedan od načina financiranja neprofitnog sektora. Kroz preda-vanje će se detaljnije objasniti koje obveze pro-izlaze iz ta dva načina prikupljanja sredstava, a bit će pojašnjene i njihove razlike. Polaznici će se upoznati i s načinima knjiženja takvog pri-kupljanja sredstava te pratećoj dokumentaciji.

Small woman black 02 01
Ivana Ožegović - Donacija vs sponzorstvo
Small woman black 02 01
Donacija vs sponzorstvo - PowerPoint prezentacija