Kontinuirani edukacijski program Razvoj organizacija – Pisanje projekata, prikupljanje sredstava, projektni menadžment i menadžment volontera

Kroz program Učionica RIJEKA 2020 u suradnji s Udrugom za razvoj civilnog društva SMART odrađen je ciklus radionica namijenjenih predstavnicima organizacija civilnog društva, ustanova u kulturi te partnerima programa i predstavnicama lokalnih inicijativa 27 susjedstava. Program se sastojao od radionica i kontinuirane mentorske podrške a obuhvaća teme: a) izvori i tehnike prikupljanja sredstava, b) osnove pisanja prijedloga projekta, c) upravljanje projektnim ciklusom i pisanje prijedloga projekata za EU fondove, d) projektni menadžment, e) menadžment volontera.

Medium 2 razvoj organizacija

Osnove pisanja projektnog prijedloga

Trajanje

Kroz radionicu će se definirati što je projekt te koji su ključni čimbenici za uspješnu pripremu i provedbu projekta; pojasnit će se veza između javnih politika, javnih natječaja za financiranje projekta i prijedloga projekata organizacija civilnog društva s naglaskom na područje kulture i umjetnosti; predstavit će se standardna struktura prijedloga projekta; uvježbavat će se sudionike definiranju i određivanje opisa problema/potreba, ciljeva, aktivnosti i rezultata prijedloga projekta; pojasnit će se veza između dizajna projekta i prikupljanja te diverzifikacije izvora sredstava za njegovu provedbu

Izvori i tehnika prikupljanja sredstava

Trajanje

Radionicom će se definirati što je prikupljanje sredstava te predstaviti glavne pristupe u prikupljanju sredstava; predstaviti će se i objasniti ciklus prikupljanja sredstava te utvrditi moguće izvore sredstava i specifičnosti različitih izvora sredstava s naglaskom na područje kulture i umjetnosti; predstaviti će se različite tehnike, alate i vještine potrebne za prikupljanja sredstava; utvrdit će se mogućnosti za unapređenje strategije prikupljanja sredstava sudionika radionice

Projektni menadžment

Trajanje

Definirat će se što je projektni menadžment i koja je njegova svrha; predstaviti osnovne elemente i alate projektnog menadžmenta (upravljanje vremenom, novcem i kvalitetom); utvrdit će se ulogu i zadatke projektnog menadžera i projektnog tima; pojasnit će se veza između projektnog menadžmenta i uspješne pripreme i provedbe projekta te opisnog i financijskog izvještavanja o provedbi projekta

Upravljanje projektnim ciklusom i pisanje prijedloga projekta za EU fondove

Trajanje

Kroz ovu će se radionicu definirati što je projektni ciklus i koja su njegova glavna načela; predstavit će se natječajna i projektna dokumentacija za prijavu prijedloga projekta na natječaje iz EU fondova te će se upoznati sudionike radionice s administrativnim zahtjevima pri izradi i predaji projektnog prijedloga; predstavit će se kriteriji za odabir predloženih projekata s posebnim naglaskom na njihovu relevantnost, kvalitetu sadržaja i aktivnosti, diseminaciju rezultata, utjecaj i održivost projekta; uvježbavat će se popunjavanje pojedinih dijelova opisnog obrasca prijave prijedloga projekta te upoznati sudionike s projektnim proračunom

Menadžment volontera

Trajanje

Radionicom će se predstaviti ciklus menadžmenta volonterskih programa te njegove glavne faze; predstavit će se planiranje uključivanja volontera u rad organizacije i naglasiti ulogu i važnost kordinatora volontera u tom procesu; upoznati sudionike s elementima opisa volonterske pozicije i njihovom izradom; upoznati sudionike sa zakonodavstvom Hrvatske u području volonterstva; predstaviti različite metode pronalaženja volontera; upoznati sudionike sa koncepcijom i značajem orijentacije i edukacije/pripreme volontera u nekoj organizaciji; definirat će se proces supervizije volontera, pojasniti uloge i odgovornosti u organizaciji te uloge koordinatora volontera i supervizora; ukazati sudionicima na važnost vrednovanja volonterskog doprinosa u organizaciji; predstavit će se osnovne elemente i tehnike evaluacije volonterskog angažmana i volonterskog programa organizacije te unaprijediti vještine provedbe evaluacije.