Menadžment volontera

Large razvoj organizacija

Razvoj organizacija: Menadžment volontera, 1. dan

video 4 sata, 37 minuta, 03 sekunde
teme

Razvoj publike i uključenost zajednice

Radionicom će se predstaviti ciklus menadžmenta volonterskih programa te njegove glavne faze; predstavit će se planiranje uključivanja volontera u rad organizacije i naglasiti ulogu i važnost kordinatora volontera u tom procesu; upoznati sudionike s elementima opisa volonterske pozicije i njihovom izradom; upoznati sudionike sa zakonodavstvom Hrvatske u području volonterstva; predstaviti različite metode pronalaženja volontera; upoznati sudionike sa koncepcijom i značajem orijentacije i edukacije/pripreme volontera u nekoj organizaciji; definirat će se proces supervizije volontera, pojasniti uloge i odgovornosti u organizaciji te uloge koordinatora volontera i supervizora; ukazati sudionicima na važnost vrednovanja volonterskog doprinosa u organizaciji; predstavit će se osnovne elemente i tehnike evaluacije volonterskog angažmana i volonterskog programa organizacije te unaprijediti vještine provedbe evaluacije.

Small razvoj organizacija
Razvoj organizacija: Menadžment volontera, 3. dan
Small razvoj organizacija
Razvoj organizacija: Menadžment volontera, 1. dan
Small razvoj organizacija
Razvoj organizacija: Menadžment volontera, 2. dan
Small razvoj organizacija
Razvoj organizacija: Menadžment volontera, 4. dan