Osnove pisanja projektnog prijedloga

Large razvoj organizacija

Osnove pisanja projektnog prijedloga, 1. dan, 1. dio

video 2 sata, 09 minuta, 10 sekundi
teme

Razvoj publike i uključenost zajednice

Kroz radionicu će se definirati što je projekt te koji su ključni čimbenici za uspješnu pripremu i provedbu projekta; pojasnit će se veza između javnih politika, javnih natječaja za financiranje projekta i prijedloga projekata organizacija civilnog društva s naglaskom na područje kulture i umjetnosti; predstavit će se standardna struktura prijedloga projekta; uvježbavat će se sudionike definiranju i određivanje opisa problema/potreba, ciljeva, aktivnosti i rezultata prijedloga projekta; pojasnit će se veza između dizajna projekta i prikupljanja te diverzifikacije izvora sredstava za njegovu provedbu

Osnove pisanja projektnog prijedloga - PowerPoint prezentacija
Small razvoj organizacija
Osnove pisanja projektnog prijedloga, 1. dan, 2. dio
Small razvoj organizacija
Osnove pisanja projektnog prijedloga, 1. dan, 1. dio
Osnove pisanja projektnog prijedloga - popratni materijal
Small razvoj organizacija
Osnove pisanja projektnog prijedloga, 2. dan, 1. dio
Small razvoj organizacija
Osnove pisanja projektnog prijedloga, 2. dan, 2. dio