Projektni menadžment

Large razvoj organizacija

Projektni menadžment

video 3 sata, 58 minuta, 43 sekunde
teme

Razvoj publike i uključenost zajednice

Definirat će se što je projektni menadžment i koja je njegova svrha; predstaviti osnovne elemente i alate projektnog menadžmenta (upravljanje vremenom, novcem i kvalitetom); utvrdit će se ulogu i zadatke projektnog menadžera i projektnog tima; pojasnit će se veza između projektnog menadžmenta i uspješne pripreme i provedbe projekta te opisnog i financijskog izvještavanja o provedbi projekta

Small razvoj organizacija
Projektni menadžment