Izvori i tehnika prikupljanja sredstava

Large razvoj organizacija

Izvori i tehnika prikupljanja sredstava

video 5 sati, 10 minuta, 57 sekundi
teme

Razvoj publike i uključenost zajednice

Radionicom će se definirati što je prikupljanje sredstava te predstaviti glavne pristupe u prikupljanju sredstava; predstaviti će se i objasniti ciklus prikupljanja sredstava te utvrditi moguće izvore sredstava i specifičnosti različitih izvora sredstava s naglaskom na područje kulture i umjetnosti; predstaviti će se različite tehnike, alate i vještine potrebne za prikupljanja sredstava; utvrdit će se mogućnosti za unapređenje strategije prikupljanja sredstava sudionika radionice

Small razvoj organizacija
Izvori i tehnika prikupljanja sredstava