Projektno upravljanje i uvod u EU fondove

Radionica Projektno upravljanje i uvod u EU fondove sudionicima je predstavila glavne faze (aktivnosti) projekta te ih upoznati s primjenom pristupa logičkog okvira prilikom izrade projektnog prijedloga.

Medium 2 project management 2061635 1920

Projektno upravljanje i uvod u EU fondove

Trajanje

Cilj radionice Projektno upravljanje i uvod u EU fondove je sudionicima predstaviti glavne faze (aktivnosti) projekta te ih upoznati s primjenom pristupa logičkog okvira prilikom izrade projektnog prijedloga. Teme koje su obrađene: · analiza dionika, problema, ciljeva, strategije; · izrada logičke matrice projekta; · detaljna razrada aktivnosti i troškova projekta; · praćenje i evaluacija; · administrativni zahtjevi i procedure EU programa i projekata.