Kontinuirani obrazovni program Produkcija u kulturi

Produkcija u kulturi je edukativni program koji je pružio šansu, između ostaloga, i nezaposlenim osobama za stjecanje vještina i kompetencija za bolje pozicioniranje na tržištu rada i ulazak u svijet poduzetništva. Program je dodatno financiran iz Europskog socijalnog fonda, a obuhvaćao je praktična učenja iz područja organizacije kulturnih događanja, financijsko-pravnih aspekata u organizaciji događaja, uključivanja osoba s invaliditetom u kulturna događanja, osnova menadžmenta i sl. te praksu u trajanju od 10 dana.

Medium 2 produkcija u kulturi

Modul 1 - Uvod u produkciju

Trajanje

Tko je producent? Kako upravljati projektima u kulturi? Što su to elementi produkcijskog plana? Ova ali i mnoga druga pitanja bile su teme prvog četverodnevnog modula edukacijskog programa “Produkcija u kulturi”, a obrađena područja uključivala su presjek tema: od opisa posla producenta i produkcijskog tima, preko načina kako kvalitetno organizirati događaj iz perspektive projektnog planiranja i menadžmenta, do toga što su to elementi produkcijskog plana te kojim se tehnikama i strategijama producenti rukovode u svome poslu.

Modul 2 - Organizacija kulturnih događanja

Trajanje

Drugi modul edukacijskog programa “Produkcija u kulturi” ujedno je bio i međunarodni trodnevni seminar koji je obradio teoretske postavke organizacije posebnog događaja uz naučene lekcije (kroz učinjene pogreške), ali i teme trendova, planiranja, tehničko-prostornih aspekata produkcije i hospitality-ja

Modul 6 - Osnove menadžmenta

Trajanje

Zadnji trodnevni modul edukacijskog programa “Produkcija u kulturi” obrado je 3 teme: upravljanje u produkciji, menadžment ljudskih potencijala I upravljanje vremenom, te leadership. Obrađena područja uključivala su presjek tema: od stjecanje znanja i vještine za efektivno i efikasno upravljanje projektom/programom, ali i znanja o temeljnim menadžerskim funkcijama. preko temeljnih značajki upravljanja ljudskim potencijalima te upoznavanje s najboljim načinima upravljanja vremenom, pa do razlikovanja koncepta leadershipa (vodstva) od koncepta managementa (upravljanja) s primjenom tih dvaju različitih perspektiva na konkretnim praktičnim primjerima kulturne produkcije.

Modul 3 - Financijsko-pravni aspekti produkcije

Trajanje

Kroz treći modul edukacijskog programa “Produkcija u kulturi” obuhvaćeni su svi financijski aspekti produkcije, od financijskog plana i izrade troškovnika do samog budžeta, te svi relevantni pravni aspekti produkcije od zaštite intelektualnog vlasništva do sklapanja ugovora i javne nabave.

Modul 5 - Umjetnost i komunikacija

Trajanje

Peti trodnevni modul edukacijskog programa “Produkcija u kulturi” bavio se temama: alati u produkciji, komuniciranje i evaluacija. Obrađena područja uključivala su presjek tema: od brojnih praktičnih tehničkih alata, softwarea i obrazaca koji se koriste za lakše operativno vođenje produkcije i organizacije događanja, preko kriznog komuniciranja te tehnike efektivnog internog i eksternog komuniciranja, pa do faze i postupka evaluacije te analiza i vrednovanja ostvarenih rezultata.

Modul 4 - Inkluzivne produkcijske prakse - uključivanje osoba s invaliditetom u kulturna događanja

Trajanje

Prema međunarodnim i nacionalnim preporukama, osobe s invaliditetom bi trebale biti aktivno uključene u društvo, a to podrazumijeva pristupačnost, odnosno uklanjanje prepreka jednakom sudjelovanju u javnom životu i slobodnim aktivnostima te promicanje jednakih mogućnosti. Trodnevni četvrti modul sastoji se od jednodnevno edukacijsko događanje te dvodnevnih specifičnih treninga (kulturna događanja za osobe s motoričkim poteškoćama, za slabovidne osobe te za gluhe i nagluhe, te za osobe sa senzornim i mentalnim teškoćama). Osim upoznavanja s najvažnijim odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti i pratećom regulativom, načinima ophođenja prema osobama s invaliditetom s obzirom na poteškoće s kojima su suočeni, predstavljeni su i izazovi te prepreke s kojima se susreću osobe s invaliditetom te moguća rješenja.