Modul 5 - Umjetnost i komunikacija

Large produkcija u kulturi

Modul 5 - Umjetnost i komunikacija, 1. dan

video 3 sata, 24 minute, 52 sekunde
teme

Kulturno upravljanje i vodstvo

Peti trodnevni modul edukacijskog programa “Produkcija u kulturi” bavio se temama: alati u produkciji, komuniciranje i evaluacija. Obrađena područja uključivala su presjek tema: od brojnih praktičnih tehničkih alata, softwarea i obrazaca koji se koriste za lakše operativno vođenje produkcije i organizacije događanja, preko kriznog komuniciranja te tehnike efektivnog internog i eksternog komuniciranja, pa do faze i postupka evaluacije te analiza i vrednovanja ostvarenih rezultata.

Small produkcija u kulturi
Modul 5 - Umjetnost i komunikacija, 1. dan
Small produkcija u kulturi
Communication - PowerPoint prezentacija
Small produkcija u kulturi
Negotiation - PowerPoint prezentacija
Small produkcija u kulturi
Pitching - PowerPoint prezentacija
Small produkcija u kulturi
Modul 5 - Umjetnost i komunikacija, 3. dan
Small produkcija u kulturi
Modul 5 - Umjetnost i komunikacija, 2. dan