Modul 4 - Inkluzivne produkcijske prakse - uključivanje osoba s invaliditetom u kulturna događanja

Large puk mod 4

Darko Lukić & Marko Gotovac - Kako uključiti osobe s invaliditetom na kulturna događanja?

video 5 sati, 39 minuta, 15 sekundi
teme

Kulturno upravljanje i vodstvo

Razvoj publike i uključenost zajednice

Prema međunarodnim i nacionalnim preporukama, osobe s invaliditetom bi trebale biti aktivno uključene u društvo, a to podrazumijeva pristupačnost, odnosno uklanjanje prepreka jednakom sudjelovanju u javnom životu i slobodnim aktivnostima te promicanje jednakih mogućnosti. Trodnevni četvrti modul sastoji se od jednodnevno edukacijsko događanje te dvodnevnih specifičnih treninga (kulturna događanja za osobe s motoričkim poteškoćama, za slabovidne osobe te za gluhe i nagluhe, te za osobe sa senzornim i mentalnim teškoćama). Osim upoznavanja s najvažnijim odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti i pratećom regulativom, načinima ophođenja prema osobama s invaliditetom s obzirom na poteškoće s kojima su suočeni, predstavljeni su i izazovi te prepreke s kojima se susreću osobe s invaliditetom te moguća rješenja.

Small puk mod 4
Darko Lukić & Marko Gotovac - Kako uključiti osobe s invaliditetom na kulturna događanja?
Small puk mod 4
Modul 4 - Inkluzivne produkcijske prakse, 1. dan
Small puk mod 4
Modul 4 - Inkluzivne produkcijske prakse, 2. dan