Modul 3 - Financijsko-pravni aspekti produkcije

Modul 3 - Financijsko-pravni aspekti produkcije, dan 1

video 4 sata, 18 minuta, 41 sekunda

Kroz treći modul edukacijskog programa “Produkcija u kulturi” obuhvaćeni su svi financijski aspekti produkcije, od financijskog plana i izrade troškovnika do samog budžeta, te svi relevantni pravni aspekti produkcije od zaštite intelektualnog vlasništva do sklapanja ugovora i javne nabave.

Modul 3 - Financijsko-pravni aspekti produkcije, dan 1
Modul 3 - Financijsko-pravni aspekti produkcije, dan 2
Modul 3 - Financijsko-pravni aspekti produkcije, dan 3