Praćenje i vrednovanje u kulturi

Kako bi se tijekom provedbe bilo kojeg plana izbjegao mogući neuspjeh, ključno je znati procijeniti pokazatelje njegovog napretka i/ili neuspjeha te ga, prema potrebi, promijeniti. U svrhu poboljšanja pozitivnih rezultata provedbe plana, ali i smanjivanja potencijalno negativnih učinaka te u slučaju nepredviđenih okolnosti, svaka organizacija mora predvidjeti kako identificirati, pratiti i upravljati mogućim rizicima. Uspješna provedba strategija i aktivnosti, kao i postizanje planiranih rezultata, pored pažljivog i dugoročnog planiranja, zahtijeva definiranje procesa i metoda praćenja i vrednovanja tijekom kojih mjerenje napretka i/ili neuspjeha igra važnu ulogu.

Praćenje i vrednovanje u kulturi

Trajanje

Kako bi se tijekom provedbe bilo kojeg plana izbjegao mogući neuspjeh, ključno je znati procijeniti pokazatelje njegovog napretka i/ili neuspjeha te ga, prema potrebi, promijeniti. U svrhu poboljšanja pozitivnih rezultata provedbe plana, ali i smanjivanja potencijalno negativnih učinaka te u slučaju nepredviđenih okolnosti, svaka organizacija mora predvidjeti kako identificirati, pratiti i upravljati mogućim rizicima. Uspješna provedba strategija i aktivnosti, kao i postizanje planiranih rezultata, pored pažljivog i dugoročnog planiranja, zahtijeva definiranje procesa i metoda praćenja i vrednovanja tijekom kojih mjerenje napretka i/ili neuspjeha igra važnu ulogu.