Uključivanje zajednice / Angažirane umjetničke prakse

Cilj seminara jest približiti suvremene umjetničke prakse koje se temelje na radu u zajednici i/ili sa zajednicama te na analizi (propitkivanju) društvenih situacija i odnosa unutar kojih se provode, a što kao model rada koristi programski pravac 27 susjedstava Rijeke 2020 – EPK. Umjetničke prakse koje se referiraju na zajednicu i njeno uključivanje samo su dio onoga što bi se šire moglo nazvati participativnom umjetnošću. One uglavnom dijele istraživačke i inovativne pristupe, a u određenim segmentima bivaju čak i radikalne te postavljaju izazove kako za publiku tako i za njihove sudionike. Umjetnost kao pokretač tako postaje inicijatorom, zagovaračem i nositeljem promjena. Participativna umjetnost je opširno i raznovrsno polje u umjetnosti radi čega joj je posvećen poseban ciklus edukacija razvijen u suradnji programskih pravaca Učionica i 27 susjedstava.

Medium 2 zajednica

Branka Cvjetičanin: Učenje otpora

Trajanje

Branka Cvjetičanin predstavila je dio umjetničkih radova (Human Tower, Motherboard i Made in Lika) nastalih u kontekstu zajednice koji obuhvaćaju teme tranzicije, kulturnog nasljeđa, samo-organiziranja, poratnih urbanih zona, međunarodne politike, digitalne kulture i socijalne angažiranosti. Radovi poput stvaranja virtualne zajednice u sklopu UCXXI – Underground city XXI govore o utjecaju digitalne kulture na stvaranje uvjeta promjene kulturnih politika u lokalnom kontekstu. Kao posljedica tog procesa nastaje međunarodna platforma Rudnici kulture koja povezuje sve bivše rudnike na području SEE (South Eastern Europe) iz koje se razvija i program Regrutnih centara za umjetnike kao direktan rad u zajednicama koje su zbog posljedice tranzicije ostale u limbu neprihvatljivih životnih uvjeta.

François Matarasso: Participativna umjetnost i društvene promjene – Što, kako i zašto

Trajanje

Zašto mislimo (ili se nadamo) da participativna umjetnost polučuje učinak? Kakve pretpostavke čine podlogu takvog očekivanja? Koji su dokazi njegove istinitosti? Kakve obaveze donosi? Stvaraoci politike, donatori, planeri i umjetnici, svi naizgled imaju potpuno drugačija očekivanja od participativne umjetnosti. Često se javlja uvjerenje da bi ona trebala dovesti do društvenih promjena i dolazi do pretpostavke da je takva promjena ne samo moguća već i provediva. No istina je puno složenija jer nitko nema ni približno takvu kontrolu nad umjetnošću kakvu to uvjerenje da naslutiti, niti bi je trebali imati. Ovo će predavanje pružiti pogled na povijest i zamke razgovora o društvenom utjecaju te predložiti neke načine za njegovo postizanje.

Darko Fritz: Umjetnost u javnom prostoru kao agent promjene

Trajanje

Fritz u svom umjetničkom radu koristi razne medije kritički prateći razvoj tehnologije koja mijenja društvo. Od 1987. nadalje ostvaruje i niz projekata u javnom prostoru, u netipičnim medijima kao što su preuređeni ulični izlozi obrtnika (LDOLDC), prijenos video slike uživo i preko interneta (Keep the Frequency Clear, End of the Message, space=space), regulacija tramvajskog prometa (time=money=time=) i billboardi u blizini državnih granica (Migrant Navigator). Radovi iz serije hortikulturnih instalacija Internet Error Messages postavljeni su u raznim prostornim i socijalnim kontekstima, u rasponu od pustinje, parkova do središta urbanih prostora. Neki od radova napravljeni su od jestivih biljaka te otvoreni građanima za korištenje.

Boris Šitum: Stvarniji od stvarnosti

Trajanje

Kroz svoje kratko izlaganje namjeravam prezentirati dio naših akcija i događanja u proteklih 10-ak godina. Od samog osnivanja udruge odlučili smo se na djelovanje iz tzv. „off“ pozicije. Sve projekte organiziramo na području gradskog kotara Trstenik. Sam naziv udruge (KVART) zapravo je ime bez imena, ono je univerzalna odrednica pripadnosti određenoj gradskoj četvrti. Od naše prve izložbe 2006. g. pa do današnjih dana naši susjedi i prijatelji ravnopravni su sudionici i nerijetko inspiracija i povod za pojedine akcije. Kroz nekoliko video zapisa naših izložbi, te kroz fotografije prostornih intervencija, pokazat ću vam fragmente istinite ljubavne priče od koje zastaje dah.

Andrej Mirčev: (Neo)liberalni izazovi angažirane umjetničke izvedbe

Trajanje

Predavanje nastoji problematizirati i reflektirati emancipacijski karakter angažiranih umjetničkih izvedbi, propitujući u kojoj mjeri i kada ideja angažmana biva interpelirana neoliberalnom ideologijom te kada umjesto promjene služi održavanju društvenog statusa quo. Imajući u vidu trenutni kontekst zaoštrenog ideološkog, klasnog i nacionalnog antagonizma, svjedoci smo nastajanja brojnih umjetničkih praksi, inicijativa, platformi i projekta kojima je zajedničko upravo inzistiranje na društvenom angažmanu. U tranzicijskim uvjetima afirmacije tržišnih modela, sama ta odrednica angažiranih umjetničkih praksi pred dvostrukim je izazovom: kako, s jedne strane, doprijeti do što šireg sloja publike? I na koji se način oduprijeti aproprijaciji od strane struktura moći i instrumentalizaciji političkih elita?

Skripta: Uključivanje zajednice/Angažirane umjetničke prakse

Trajanje