Društveno odgovorna kultura i umjetnost - Modul 2

Kroz dvodnevnu radionicu i rad na projektima prijavljenih polaznika preispitat će se ciljevi, misija i planiranje fundraisinga pojedinačnih projekata, a bit će pružene i smjernice u identifikaciji i pronalasku potencijalnih ulagača. Mentorice programa pružit će i savjete o uspostavi i održavanju odnosa s donatorima, sponzorima i partnerima te financijsko-pravnim aspektima fundraisinga. Kroz ostatak radionice obradit će se i teme marketinga i odnosa s javnošću društveno odgovornih kulturno – umjetničkih projekata.

Medium 2 dru%c5%a1tveno odgovorna

Fundraising

Trajanje

Kroz dvodnevnu radionicu i rad na projektima prijavljenih polaznika preispitivali su se ciljevi, misija i planiranje fundraisinga pojedinačnih projekata, a su pružene i smjernice u identifikaciji i pronalasku potencijalnih ulagača. Mentorice programa pružile su i savjete o uspostavi i održavanju odnosa s donatorima, sponzorima i partnerima te financijsko-pravnim aspektima fundraisinga. Kroz ostatak radionice obrađivala se i tema marketinga i odnosa s javnošću društveno odgovornih kulturno – umjetničkih projekata.