Fundraising

Large dru%c5%a1tveno odgovorna

Fundraising, 1. dan

video 3 sati, 56 minuta, 11 sekundi

Kroz dvodnevnu radionicu i rad na projektima prijavljenih polaznika preispitivali su se ciljevi, misija i planiranje fundraisinga pojedinačnih projekata, a su pružene i smjernice u identifikaciji i pronalasku potencijalnih ulagača. Mentorice programa pružile su i savjete o uspostavi i održavanju odnosa s donatorima, sponzorima i partnerima te financijsko-pravnim aspektima fundraisinga. Kroz ostatak radionice obrađivala se i tema marketinga i odnosa s javnošću društveno odgovornih kulturno – umjetničkih projekata.

Small dru%c5%a1tveno odgovorna
Fundraising, 1. dan
Small dru%c5%a1tveno odgovorna
Fundraising, 2. dan