Kulturno umrežavanje i kulturne mreže - program pretkonferencijskog profesionalnog razvoja

Large kul. mreze

Kulturno umrežavanje i kulturne mreže - program pretkonferencijskog profesionalnog razvoja, 1. dan

video 3 sata, 54 minute, 26 sekundi

Kulturne mreže snažno promiču trans-kulturnu suradnju. One ostavljaju svoj pečat na međunarodnim odnosima potičući interakcije kroz koje različite kulture izražavaju svoje posebnosti, raznolikost i međusobno poštovanje. One omogućuju da se naši glasovi i stavovi čuju na višim i utjecajnijim razinama nego što bismo to mogli postići sami. Mreže svojim fleksibilnim i horizontalnim strukturama mreže tako otvoriti proces transformacije kulturnih politika i podupirati “umrežene kulture”. Posljednjih 25 godina došlo je do eksplozije kulturnih mreža diljem i izvan Europe. Kroz njih smo uspjeli razviti međunarodna partnerstva i projekte, preuzeti rizike, udružiti resurse, razmijeniti kulturna iskustva i uključiti se u smisleni interkulturni dijalog. Također smo uspjeli naučiti nove stvari, izgraditi kapacitete i uspostaviti trajne odnose. Mreže i umrežavanje su ‘živi’ i važni problemi za one koji rade u kulturi. Međunarodna suradnja nije samo najbolji način za obogaćivanje i poboljšanje kulturnog projekta, već je i prilika da naše organizacije i naše prakse stavimo u globalni profesionalni kontekst, kako bi što bolje rješavali izazovna pitanja našeg vremena.

Small kul. mreze
Kulturno umrežavanje i kulturne mreže - program pretkonferencijskog profesionalnog razvoja, 1. dan
Small kul. mreze
Kulturno umrežavanje i kulturne mreže - program pretkonferencijskog profesionalnog razvoja, 2. dan