Kontinuirani obrazovni programa na temu razvoja publike - Applause please!

Cilj programa razvoja publike je razvoj strateških kompetencija kulturnih operatera te poticanje nastanka novog razumijevanja razvoja publike kao priznatog problema i izazova za grad Rijeku. Uz pojedine aktivnosti i pojedine organizacije, program će utjecati na poboljšanje i suradnju raznih kulturnih organizacija na temelju zajedničkih ciljeva i dijeljenih iskustava. Sve s ciljem da se poboljša i potakne sektorska i međusektorska suradnja te razvoj strateških partnerstava. Program će stvoriti skupinu strastvenih poticatelja promjena koji će zajedničkim radom utjecati na razvoj sudjelovanja u kulturi i time osnažiti naslijeđe EPK nakon 2020. godine. Edukacija je strukturirana u sedam modula u trajanju od tri radna dana za svaki modul. Program je uključivao teorijska predavanja, praktične radionice i mentoriranje usmjereno na podršku sudionicima u primjeni planova razvoja publike u svim stadijima.

Medium 2 applause

Modul 1: Načela i planiranje razvoja publike

Trajanje

Ovaj će modul u prvi plan staviti višeslojna promišljanja, posljedice i planiranje u vezi s razvojem publike. Usredotočit će se na stvaranje okvira te utvrđivanje koncepata Razvoja publike i posljedica za kulturne organizacije posvećene stvarnomu mijenjanju perspektive te detaljno navesti glavne korake planiranja Razvoja publike koji će se temeljito razvijati tijekom idućih modula. Također će ponuditi uvod u objašnjenje očekivanja i obveza koje nadilaze okvir pravila za sudjelovanje. Sadržaj će pružiti detaljan uvid u strukturu planova za Razvoj publike i povezanih nužnih vještina te će nastojati praktično ostvariti ciljeve misije koji se odnose na publiku. Modul će, kao cjelina, omogućiti drugi korak samoprocjene, a samim time i shvaćanje informacija koje je svaka organizacija prikupila za potrebe postupka prijave za program i o kojima se raspravljalo s mentorima tijekom prve mentorske sesije.

Modul 2: Unutarnja i vanjska analiza – samoprocjena

Trajanje

U ovom ćemo se modulu usredotočiti na važnost i ulogu istraživanja u procesu razvoja publike i poticanju „pozitivnog kritičkog zanimanja”. Ovaj će modul upoznati sudionike s metodologijom istraživanja publike (uključujući „tradicionalne” metode istraživanja i kreativan pristup istraživanju), načinom kako oblikovati pitanja, zanimanjem za potrebe, ukuse i mišljenja publike. Tijekom tri dana održavanja radionica nastojat ćemo nadahnuti sudionike da promotre svoje organizacije i odnose s publikom iz drugog rakursa i osposobiti ih za postavljanje (pravih) pitanja sebi i svojim publikama.

Modul 3: Analiza - obrada podataka

Trajanje

Ovaj modul uzima podatke kao temelj za strategije razvoja publike. Razmatranje podataka kojima raspolažemo, koje bismo mogli pronaći i koje bismo mogli stvoriti omogućit će nam da svoj rad temeljimo na dokazima, a ne na anegdotama i glasinama. Izvori uključuju zaradu / naplatu karata / ulaz, ankete, mrežnu analitiku i analitiku društvenih medija, prodaju/utržak, kvalitativno istraživanje i postojeće sekundarne/javne informacije.

Modul 4: Strategije

Trajanje

U ovom ćemo se modulu najprije usredotočiti na to zašto i kako „strateški” djelovati te kako osmisliti učinkovite strategije i u cijelosti uključiti i uklopiti Razvoj publike u strateške planove i okvire organizacije. Nakon toga ćemo istražiti i objasniti različite pristupe i tehnike razvoja i primjene učinkovitih strategija za razvoj publike s pomoću niza alata, praksi, studija slučajeva i metodologija koji će uključiti, ali i izaći izvan okvira marketinga i odnosa s javnošću.

Modul 5: Digitalno za razvoj publike

Trajanje

U ovom modulu ćemo se usredotočiti na digitalni okvir angažmana, analizu, strategije i alate, te integraciju digitalnog u materijalni život. Sudionici će moći razumjeti svoju digitalnu strategiju u okviru razvoj publike, odabrati odgovarajuće alate, analizirati i smisliti digitalne podatke.

Modul 6: Suradnja, ko-produkcija i ko-kreacija

Trajanje

U ovome ćemo se modulu usredotočiti na kolaboracijske i performativne aspekte razvoja publike prilikom raspodjele moći uz svjesno odabrane procese zajedničkog uređivanja i stvaranja s različitim partnerima i skupinama publike. Predstavit ćemo vam različite alate koji mogu naglasiti različite razine participacije i recepcije te ćete imati priliku raditi s vlastitim realitetom na temelju metoda i nadahnutosti nekolicinom primjera detaljnih slučajeva koji prikazuju institucionalne i umjetničke posljedice mijenjanja gledišta „pripovjedača” uključivanjem ostalih.

Modul 7: Primjena plana razvoja publike

Trajanje

Ovaj će se modul usredotočiti na načine postavljanja pametnih ciljeva vezanih uz razvoj publike u svrhu provedbe strategija. Istražit će mogućnosti spajanja cjelokupnog znanja, vještina i informacija stečenih u prethodnim modulima radi osmišljavanja realnog plana. Objasnit će razne tehnike razvijanja i donošenja učinkovitog, jasnog, usredotočenog i uravnoteženog plana Razvoja publike primjenom širokog raspona alata i metoda i predstavljanjem različitih praksi i studija slučaja. Modul će također objasniti načine nadziranja i ocjenjivanja plana Razvoja publike, definirati ključne pokazatelje uspješnosti (KPI) i predstaviti načine na koje se mjere.

Predstavljanje strategija

Trajanje