Osnove pisanja projektnog prijedloga

Large razvoj organizacija

Osnove pisanja projektnog prijedloga, 1. dan, 1. dio

video 2 sata, 09 minuta, 10 sekundi
teme

Razvoj publike i uključenost zajednice

Kroz radionicu će se definirati što je projekt te koji su ključni čimbenici za uspješnu pripremu i provedbu projekta; pojasnit će se veza između javnih politika, javnih natječaja za financiranje projekta i prijedloga projekata organizacija civilnog društva s naglaskom na područje kulture i umjetnosti; predstavit će se standardna struktura prijedloga projekta; uvježbavat će se sudionike definiranju i određivanje opisa problema/potreba, ciljeva, aktivnosti i rezultata prijedloga projekta; pojasnit će se veza između dizajna projekta i prikupljanja te diverzifikacije izvora sredstava za njegovu provedbu

Small razvoj organizacija
Osnove pisanja projektnog prijedloga, 1. dan, 2. dio
Small razvoj organizacija
Osnove pisanja projektnog prijedloga, 1. dan, 1. dio
Osnove pisanja projektnog prijedloga - popratni materijal
Osnove pisanja projektnog prijedloga - PowerPoint
Small razvoj organizacija
Osnove pisanja projektnog prijedloga, 2. dan, 1. dio