Sakriveno

Medium 1 kul. mreze

Kulturno umrežavanje i kulturne mreže - program pretkonferencijskog profesionalnog razvoja

Kulturne mreže snažno promiču trans-kulturnu suradnju. One ostavljaju svoj pečat na međunarodnim odnosima potičući interakcije kroz koje različite kulture izražavaju svoje posebnosti, raznolikost i međusobno poštovanje. One omogućuju da se naši glasovi i stavovi čuju na višim i utjecajnijim razinama nego što bismo to mogli postići sami. Mreže svojim fleksibilnim i horizontalnim strukturama mreže tako otvoriti proces transformacije kulturnih politika i podupirati “umrežene kulture”.