Društveno odgovorna kultura i umjetnost

Kroz sadržaj ovog kontinuiranog edukacijskog programa promatrat ćemo društveno angažiranu umjetnost i kulturu kroz širi kontekst pa ćemo se, osim same ideje i realizacije takvog sadržaja, baviti i kontekstom takvog rada i djelovanja, učincima, povezivanjem s aktivizmom i uključivanjem zajednice, fundraisingom, produkcijom ali i razvojem publike. Cilj programa je razvoj kompetencija umjetnika i djelatnika u kulturi u području stvaranja sadržaja “koji djeluje”, te jačanje razumijevanja o važnosti takve umjetnosti. Time će se potaknuti promišljanje i djelovanje društveno angažirane umjetnosti i kulture u kontekstu provođenja najvećeg kulturnog projekta u povijesti Hrvatske – Rijeke kao buduće Europske prijestolnice kulture.

Medium 2 human rights 3805188 960 720
Medium 1 dru%c5%a1tveno odgovorna

Društveno odgovorna kultura i umjetnost - Modul 1

Radionica se sastoji od propitivanja uspješnih primjera društveno angažirane umjetnosti, povezivanja aktivizma i umjetnosti, mobiliziranja šire zajednice, stvaranja akcija i happeninga u javnom prostoru, participativnih kulturnih praksi, programa razvoja publike, kustoskih metodologija u izvedbenim umjetnostima, programa za razvoj umjetnika, komunikacije i distribucije umjetničkih projekata, kreativnih načina financiranja i produkcijskih trikova na primjerima djelovanja organizacija Domino (Queer, Perforacije, Sounded Bodies,…) i Ganz nove kulture promjene (ex. Kultura promjene SC-a, Ganz novi festival, Teatar &TD, …).

Medium 1 dru%c5%a1tveno odgovorna

Društveno odgovorna kultura i umjetnost - Modul 2

Kroz dvodnevnu radionicu i rad na projektima prijavljenih polaznika preispitat će se ciljevi, misija i planiranje fundraisinga pojedinačnih projekata, a bit će pružene i smjernice u identifikaciji i pronalasku potencijalnih ulagača. Mentorice programa pružit će i savjete o uspostavi i održavanju odnosa s donatorima, sponzorima i partnerima te financijsko-pravnim aspektima fundraisinga. Kroz ostatak radionice obradit će se i teme marketinga i odnosa s javnošću društveno odgovornih kulturno – umjetničkih projekata.